Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
GANGSTAR

DNA Özellikleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
GENEL ÖZELLIKLERI
Nucleik asitlerin hücre hayatı için önemi
A-Oswgld Avery’nin yaptığı çalışmalar ve sonuçları
Kapsülsüz pneumococlar farelerde hastalık oluşturmaz.
Kapsüllü pneumococlar farelerde hasalık oluşturur.
Kapsüllü pneumococlar ısıtılıp öldürülürse hastalık oluşturmaz.
Isıtılıp öldürülmüş kapsüllü pneumococlarla canlı kapsülsüz pneumococlar birlikte farelerde hastalık oluşturur.
Ölmüş kapsüllü pneumococların özütü ile canlı kapsülsüz pneumococlar birlikte farelerde hastalık oluşur.                       

Açıklama: 5. çalışma sonunda ölen farelerin kanında kapsüllü pneumococlara rastlanması  öldürülen kapsüllü pneumococların özütündeki 
DNA’ların kapsülsüz pneumococlara geçerek onları kalıtsal değişime uğratmış ve kapsül oluşturup hastalık meydana getirmelerine neden olmuştur. 
Sonuç:DNA Kalıtsal karerkterlerin oluşumunu belirler 

B-Bakteriofajlar üzerine yapılan çalışmalar:
Not: Virüsler; yönetici molekül (DNA veya RNA) ve protein kılıftan oluşmuş canlılardır.Sitoplazma , organel ve enzim sistemleri yoktur. Obligat endoparazitler dir. Canlılıklarını, konukçu hücre içinde özel üreme gerçekleştirerek gösterirler.

Bakteriofaj ın hayat devri:
Virüs bakteri hücresi zarına tutunur ve protein kılıfta bulunan proteinler ile tanımlanır.
Bakteri zarıdan virüs DNA’sı bakteri sitoplazmasına enjekte edilir. Protein kılıf dışarıda kalır.
Virüs DNA’sı bakteri sitoplazmasında kendini eşleyerek sayısının artırır.
Transkripsiyon ve translasyondan oluşan proteinler kılıflar oluşarak yeni virüsler meydana gelir.
Bakteri hücresi parçalanır virüsler etrafa yayılarak yeni hücreleri enfekte ederler.
 
Açıklama:Virüsten bakteri sitoplazmasına giren sadece  DNA’dır. Bakteri sitoplazmasında Virüs  DNA’sı hem kendini eşler hem de virüse özgü olan protein kılıfların oluşumunu sağlar.

Sonuç:   a) DNA uygun koşullarda kendine benzer yeni DNA’ların oluşumunu sağlar. 
               b) DNA özgün karakterlerin oluşumunu sağlayan proteinlerin sentezlenmesini sağlar 

DNA’nın Moleküler yapısı
 
1-Fiziksel yapı:  Wilkins; X-ışınım kırınım deseninden DNA molekülünün çift zincirli ve sarmal yapıda olduğunu belirtmiştir. 
2-Kimyasal özellikleri:  Chargaf  DNA’nın hidrolizi sonunda molekülün ;Adenin,Timin,Guanin , Sitozin nucleotidlerden oluştuğu ve bunlar arasında değişmez oranların bulunduğunu belirtmiştir.  
Buna göre:  a) A=T      b)G=C        c)A+G=T+C 
3-Molekül modeli:  Watson ve Crick DNA molekülümün fiziksel ve kimyasal özelliklerinden faydalanarak molekül modeli öne sürmüşlerdir. 

Modele göre:

DNA molekülü çift zincirden oluşmuştur.
İki zincir zayıf hidrojen bağları ile bir arada tutulurlar.
İki zincirde karşılıklı olarak A-T ve G-C bulunur.
Adenin ile Timin arasında ikili Guanın ile Sitozinin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağları bulunur.
Molekül ip merdivene benzer. Basamakları organik bazlardan bağlantıları ise deoksiriboz  ve fosforik asitlerden meydana gelir.
İki zincir birbirine ters olarak bulunur.
Molekül sarmal yapıdadır.

Açıklama:Molekülün model yapısının iki önemli DNA işlevini açıklaması gerekmektedir. 
Bunlar: 
1-Kendini doğrulukla eşlemesi      
2-Protein sentezini gerçekleştirmesi 
    
DNA’nın kendini eşlemesi 
Meselson ve sthal bakterilerde yaptığı çalışmalarda DNA molekülünün kendini yarı korunumlu olarak eşlediğini belirtmişler ve Watson-Crick molekül modeli geniş geçerlilik kazanmıştır.

Çalışmalar: 
1-Bakteriler N15 içeren ortamda ard arda üretilerek DNA’larının N15 içermesi sağlanmış. Ağır azot (N15) içeren bakterilerin DNA’sı normal azot (N14) içeren DNA’lara göre %1 oranında artmıştır. 
Normal azotlarla ağır azotlar ultrasantrufüje tabii tutulurlarsa ağır azot içeren DNA’lar deney tüpünde daha altlarda       bantlaşma meydana getirirler. 
2-Ağır azotlu DNA’lara sahip bakteriler normal azotlu ortamda bir kez mitozla çoğaldıktan sonra oluşan yeni bakterilerin DNA’ları analiz edildiğinde bantlaşmanın normal DNA ile  ağır DNA moleküllerinin arasında  görülür. Bu DNA’ların melezdir. Zincirlerinden biri ağır azot içerirken diğerinin normal azot içerdiği görülür. 
3-Melez DNA içeren bakteriler normal azot içeren ortamda bir kez daha mitozla üretilip DNA’ları incelendiğinde bakterilerden %50 sinin melez DNA, %50 sinin ise normal azot içeren DNA taşıdığı görülür. 
  
Normal azotlu ortamda ağır azot içeren DNA’ların kendini yarı korunumlu eşlemesi. 
  
1.mitoz bölünme ile %100 melez DNA’lar oluşur 
2.mitozda %50 melez  %50 normal DNA’lar meydana gelir 
3.Mitozda %75 normal % 25 melez DNA lar meydana gelir.

DNA molekülünün kendini eşlemesi ile ilgili bağıntılar    
a)Her mitoz bölünmede DNA miktarı  2n     kadar artar. (n=Bölünme sayısı)  
Örnek: 3 bölünme sonucu  23   = 8 DNA molekülü meydana gelir.( Bir DNA molekülünde iki DNA zinciri vardır. 3 bölünme sonunda toplam 16 DNA zinciri oluşur.). 2n  . 2  = Bölünmeler sonunda oluşan DNA zincir sayısıdır.3 bölünme sonunda oluşan toplam DNA zinciri = 2 3 . 2 =16 bulunur.
b)Farklı Besi ortam ortamlarında mitoz geçiren hücreden oluşacak yeni hücrelerdeki hibrid DNA molekülü sayısı bölünme sayısı ne olursa olsun  her zaman 2 dir. 
(Hibrid=)Melez DNA sayısı = Farklı besi ortamında bölünmeye başlayan hücre sayısı . 2  bağıntısı ile bulunur.
Örnek1: Bir hücreden 3 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı nedir: 
 Yanıt 2 dir 
Örnek1: Bir hücreden  5 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı 
nedir: Yanıt 2 dir
Örnek1: 5 hücreden 3 bölünme sonunda oluşacak melez DNA sayısı nedir: 
 Yanıt 2.5=10 bulunur
Soru: Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda  3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa . 
1-Oluşan DNA moleküllerinde melez sayısı nedir? 
2-Oluşan DNA moleküllerinde Melez/Normal=   ve   Normal/Toplam DNA =  oranları nedir.
Yanıt: 1-Melez DNA sayısı bir hücre için 2 iki hücre için 2.2= 4 bulunur. 
           2-Bir hücre için toplam DNA 23   = 8 bulunur.İki hücre için toplam DNA= 
 2.8=16 bulunur. 16 DNA nın 4 
Tanesi melez olduğuna göre. 16-4=12 normal azotlu DNA vardır. 
 Melez/Normal=4/12=1/3 bulunur. 
Normal/Toplam DNA=12/16=3/4 bulunur 

DNA molekülü ile ilgili bazı önemli genellemeler

Bir türün hücrelerindeki  DNA miktarı aynıdır.
DNA miktarı türlerde farklılık gösterir.
Eşeyli üreyen canlılarda mayozla oluşan gametler türe özgü DNA nın ½ sini taşır.
-Hayvanlarda somatik hücreler 2n, üreme hücreleri n kromozom taşırlar.
-Bitkilerde somatik hücreler 2n, endosperm 3n, üreme hücreleri n kromozom taşırlar
Eşeyli üreyen canlılarda tür DNA’sının sabit kalması Mayoz ve Döllenme ile gerçekleşir.
Bölünen hücrelerin değişik evrelerinde DNA miktarı değişir.
Her türün DNA niteliği ve niceliği özgündür.
DNA molekülünün farklılığı
Nucleotid  sayısı
Çeşit oranı
Nucleotid dizilişi
Tekrarlanma şekli
Kendini eşler ve RNA sentezlenmesine kalıplık eder.
DNA’ daki protein sentezinde rol oynayan anlamlı bölgelere gen denir
Suda çözünmez.
Tek çeşittir.( Yapı ve görev olarak )
Genetik bilgi nucleus DNA’ sı ile taşınır.
Eukaryot hücrelerde kalıtsal DNA  histamin ve protamin molekülleriyle çevrilidir.
Prokaryotik hücrelerin DNA’sı ve eukaryot hücrelerde Mitokondri ve kloroplast DNA’ ları çıplaktır.
Yapısında  C , H , O , N , P bulunur.
DNA’ nın en küçük işlev birimine kod (Triple) denir.


DNA Özellikleri Resimleri

DNA Özellikleri Sunumları

DNA Özellikleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

DNA Özellikleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin